Έκτακτη οικονομική ενίσχυση ανέργων ναυτικών για το Πάσχα