Εκδήλωση μνήμης για τους απολεσθέντες ναυτικούς Ε.Ν.