Εκδήλωση μνήμης για την Άλωση της Κωνσταντινούπολης