Εκδήλωση ΚΚΕ Χίου στα Πατρικά για τα 20 χρόνια απ’ το θάνατο του «ΣΥΡΜΑΤΕΝΙΟΥ» ΑΡΓΥΡΗ ΖΕΡΒΟΥΔΗ