Εκδήλωση ελληνικών παραδοσιακών χορών με τίτλο «Τώρα τα Πασχαλόγιορτα…»