"Είμαι ενάντια στη δημιουργία δομής, αλλά ενδιαφέρομαι για χώρους καραντίνας"