Εγκαινιάζεται η Μονάδα Χημειοθεραπείας του Σκυλίτσειου