Δράσεις ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας Α.μεΑ.: "Δώστε λεφτά για την Υγεία και όχι δις για πολέμους"