«Το δωμάτιο με τους Μανδαρίνους» από την Πρόοδο στο Ομήρειο