Διαθέσιμη στο κοινό η ιστοσελίδα του συνδυασμού «ΤΟΛΜΑΜΕ για το Βόρειο Αιγαίο» του Παναγιώτη Χριστόφα