Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια - «Ο αγώνας τώρα αρχίζει»