«Δελτίο κίνησης πλοίου Αναψυχής» για σκάφη άνω των 7 μέτρων