Δεκέμβριος κι ακόμα να ελεγχθούν τα λεβητοστάσια των σχολείων