Αποζημίωση 100.000 ευρώ για τους κατοίκους στο Χαλκειός