Από τα προβλήματα στον χώρο της Υγείας ξεκινά ο Ανδρέας Μιχαηλίδης