Το «αντίο» των Ε. Βλυσίδου – Γ. Παληού στον Στ. Φασουλάκη