Αναβάλλονται οι εκδηλώσεις Μνήμης Μικράς Ασίας λόγω εκλογών