Αναλάβετε τις ευθύνες που σας αναλογούν για τις καταστροφές