Άμεσες απαντήσεις για το υδρευτικό ζητά η Χιακή Συμπολιτεία