Ακυβερνησία αλιευτικού σκάφους, λόγω μηχανικής βλάβης, νοτιοανατολικά της Χίου