Αήθεις επιθέσεις και στοχοποιήσεις στελεχών, καταγγέλλουν Μιχαηλίδης - Μιχαλοπούλου