Αδυναμία προσέγγισης του Blue Star 1 στα Ψαρά λόγω κακοκαιρίας