80.000 ευρώ για βελτίωση της σήμανσης στους δρόμους της Χίου