5η Βραδιά Τοπικής Ιστορίας στο Αντίβαρο: Η Σχολή της Χίου