20 χρόνια ΠΣΑΜΕΑ με διεθνή επιστημονική διημερίδα και πολιτιστικές εκδηλώσεις