1.146 τελικά οι υποψήφιοι για τις 454 θέσεις 5μηνης Εργασίας