‘Έναρξη επίσημων εγγραφών στο «Ανοιχτό Λαϊκό Πανεπιστήμιο Χίου