Στα Λύκεια οι βαθμολογίες - Μέχρι τις 5 Ιουλίου η υποβολή των μηχανογραφικών