Κατάληψη στο γραφείο του Διοικητή του Νοσοκομείου - Συνεχίζεται η επίσχεση εργασίας