Επιστρέφονται πινακίδες και άδειες οδήγησης λόγω εκλογών