Για θαλάσσιες και αεροπορικές μεταφορές και έκδοση βίζας συνεδρίασαν τα Επιμελητήρια Χίου - Λέσβου