Για «παρδαλό» ΣΥΡΙΖΑ και μεταλλαγμένους του ΠΑΣΟΚ μίλησε ο Σ. Τσιμπόγλου (Video)