Αγώνας με το ΚΚΕ για τα επείγοντα προβλήματα στην Υγεία