ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 3ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΕΛ ΚΑΙ ΕΠΑΛ ΟΜΑΔΑ Β (10%)-ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 2013