ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΕΛ ΚΑΙ ΕΠΑΛ ΟΜΑΔΑ Β