Ο κύριος Κουβέλης στη Χίο τον καιρό της κρίσης …τι θα μας πει;