Βράβευση του Κέντρου Εξυπηρέτησης του Δημότη του Δήμου Χίου στα Best City Awards 2016