ΒΙΝΤΕΟ: ΠΟΛΥκοσμία στη συγκέντρωση. Απολογιμός έργου - Στόχοι- Αντίπαλοι