Τροποποιούνται οι εκδηλώσεις του ΜΕΟΘ λόγω κορονοϊού