Τροποποίηση των προγραμματισμένων διακοπών ρεύματος