Τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης από τους Εργαζόμενους του Δήμου στους πρόσφυγες