"Τι συμβαίνει στον Παρθένη; Περπατάμε και διαπιστώνουμε"