“Τέσσερα χρόνια μέσα στο χώμα...Ανησυχούμε για την υγεία μας”