Τ.Ε. Χίου του ΚΚΕ - Νερό: «(Τρυ)πάμε κι όπου βγει…»