Τα πρώτα ανεπίσημα αποτελέσματα 24 από τα 145 εκλογικά τμήματα του Δήμου Χίου