Τα ονόματα των καθηγητών που μετατάσσονται σε δημοτικά