Τα «εξορισμένα» παιδιά δεν χωράνε στα σχολειά μας;