Συντονιστική: Προσπαθούμε να είμαστε χρήσιμοι, αλλά όχι "χρήσιμοι - ηλίθιοι"