Συντονιστική: Ο ΜΑΤαρακης ξαναχτυπά, με 4η κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων για το Θόλο