«Αν συνεχίσει έτσι θα μείνει απελπιστικά και αφόρητα μόνος»